Etik

Formålet med de etiske og moralske regler for chotraumespecialisterne er;visitkort_10x10

  • At styrke enkeltpersoners og pårørendes kollektive identitet, så de har frihed til at magte eget liv og livsvilkår samt frihed til at kunne klare sig selv og udvikle sig selvstændigt.
  • At styrke enkeltpersoners og pårørendes mulighed for at indgå i relation og samarbejde med andre mennesker, grupper og fællesskaber.

§ 1.
Choktraumespecialisten har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.

§ 2.
Choktraumespecialisten skal ligeledes sikre tavshedspligten om klienten, både internt mellem specialisterne og under supervision.

§ 3.
Choktraumespecialisten kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.

§ 4.
Alle stikord, notater m.v. udarbejdet i forbindelse med besøg må kun ske med klientens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt. Altså ingen anvendelse af personnumre.

§ 5.
Choktraumespecialisten må ikke udnytte sin funktion som rådgiver / coach, hverken til fordel for sig selv eller til skade for klienten.

§ 6.
Choktraumespecialisten må ikke have intim privat omgang med en klient. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, så det neutrale professionelle terapeutiske niveau kan bevares fuldt intakt.

§ 7.
Choktraumespecialisten skal henvise klienten til anden behandling, hvis den professionelle terapeutiske kontaktform ophører, eller rådgiveren / coachen ikke er kompetent til at arbejde med de problemer / udviklingsønsker eller opgaver klienten har.

§ 8.
Choktraumespecialisten har ansvar for, at en igangværende rådgivning / coaching altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for rådgivning / coaching, eller en anden rådgiver / coach.

§ 9.
Choktraumespecialisten er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til fare eller skade for en af parterne eller andre.