Efter Udsendelse

Det kan være svært at genskabe kontakten med sine nærmeste for veteranen, partneren, børnene, forældre eller venner efter en udsendelse. En direkte konsekvens af dette kan være familien går i opløsning på grund af frustrationer, svækket kommunikation eller traumer.

Citat af en veteran:

“når min mor ringer, siger jeg bare, at jeg har det fint…både hun og jeg ved, det er løgn – og jeg ved, hun har det ligeså skidt…men vi kan ikke gøre noget ved det”

Under en udsendelse kan der blive opbygget rutiner i familien, som veteranen ikke er en naturlig del af, eksempelvis kan veteranen møde børn/unge som har overtaget forældrerollen imellem tiden. Børn kan ligeledes ubevist skabe afstand til veteranen, med baggrund i egen oplevelse af svigt.

Både parternen og veteranen kan opleve forandret reaktionsmønstre hos hinanden, i form grådlabilitet, pludselige vredesudbrud, tavshed, skamfuldhed, “ked af det hed”

Med udgangspunkt i Bodynamic systemets værktøjer indgår vi med dig/jer i et samarbejde med henblik på at styrke samhørigheden og kommunikationen. Det gør vi bl.a. gennem:

– Samtaler (rådgivning/vejledning)

– Små fysiske/kropslige øvelservisitkort_10x10

– Opøve evnen til at reagere hensigtsmæssigt i stress-situationer

– Arbejde med eventuelt chok/traume

– Arbejde med re-orientering

– Udvikle nye ressourcer og handlefærdigheder