Før Udsendelse

Veterans And Kinship Aid
Forberedelse af sine omgivelser før udsendelse i international tjeneste.

Det er sket for rigtig mange, at “jeg troede”, men at den anden “ikke troede”, hvorfor venskaber, forhold, bekendtskaber ikke ender ud, som parterne havde ønsket det.

Imødegåelse af dette kan oftest ske ved at få talt ud med hinanden om den forestående udsendelse. Det er ikke altid nemt, at kommunikere om tanker og følelser.

Vi rådgiver, hjælper og arbejder med relationer, før den udsendte skal af sted. Den kommende udsendte får sammen med sine nærmeste lavet en forventnings afstemning.
Klik på billederne til og få inspiration.

Efterfølgende vil familien i sin helhed have bedre vilkår til at fastholde fokus og kontakt med hinanden.

Med udgangspunkt i Bodynamic systemets værktøjer indgår vi med dig/jer i et samarbejde med henblik på at styrke samhørigheden og kommunikationen. Det gør vi bl.a. gennem:

– Samtaler (rådgivning/vejledning)

– Små fysiske/kropslige øvelser

Få talt sammen som veteran og pårørende, hvordan kommunikations-niveauet skal være under udsendelsen.

– Opøve evnen til at reagere hensigtsmæssigt i stress-situationer

Klik på billederne og hør en veteran fortælle!

Det er en rigtig god idé veteran og den pårørende udfylder Min Sidste Vilje, idet begge kan omkomme i perioden under en udsendelse.